Duik veilig met minder stikstof. Meer Info

Je hoeft niet langer een keuze te maken tussen veiligheid en langere duiktijden - Nitrox is de sleutel. Deelname aan het meest populaire specialty programma van SSI leert je alles wat je moet weten over Nitrox. Dit programma is ook een voorwaarde om deel te mogen nemen aan Technische duiken.

De specialty bestaat uit: een digitaal lespakket, een theorieles, analyseren van gasmengsels, het berekenen van maximale diepte en tijd en een digitaal brevet.